Παρακάτω θα βρείτε την επιστολή που εστάλει στις 6 Οκτωβρίου 2009 στην Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης, στον Νομάρχη Θεσσαλονίκης κ. Ψωμιάδη, στο Σωματείο Εργαζομένων Σχολής Τυφλών και στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών της Σχολής Τυφλών σχετικά με προβλήματα που δημιουργούνται απο την επίσχεση εργασίας στην Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης.

Στις 5 Οκτωβρίου 2009 ξεκίνησε από τους εργαζομένους στην Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης επίσχεση εργασίας διακδικώντας αναφαίρετα εργασιακά τους δικαιώματα.
 Η ΕΤΒΕ «Ο Λουδοβίκος Μπράιγ», κατανοόντας τις διεκδικήσεις και τις καθόλα νόμιμες κινητοποιήσεις των εργαζομένων, θέλει να σας επισημάνει ορισμένα προβλήματα που δημιουργούνται θεωρώντας ότι η επίσχεση εργασίας δεν θα πρέπει να σχετίζεται και να δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινή διαβίωση των οικοτρόφων του ιδρύματος.
 Πολλοί μαθητές δυστυχώς αποκλείονται από την παρακολούθηση των μαθημάτων τους σττα σχολεία. Θεωρούμε αδιανόητη την μη προσέλευση των μαθητών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση λόγω προβλημάτων που προκαλούνται από την επίσχεση εργασίας. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση όλων των τυφλών μαθητών της Σχολής Τυφλών δεν θα πρέπει να συγχέεται με την λειτουργία του ιδρύματος και για τον λόγο αυτό θα έπρεπε προσωπικό ασφαλείας να είναι επιφορτισμένο με την συμμετοχή των μαθητών στα γυμνάσια και λύκεια.
 Έχει επίσης υποπέσει στην αντίληψή μας ότι δεν υπάρχει προσωπικό ασφαλείας στην καθαριότητα του οικοτροφείου καθώς επίσης και κακός συντονισμός στην σίτιση, αφού δεν υπήρξε η μέριμνα για την σίτιση όλων των οικοτρόφων του ιδρύματος, ενώ είναι αδιανόητη και αυτή ακόμα η διανομή του φαγητού να γίνεται στα δωμάτια των οικοτρόφων αντί της τραπεζαρίας.
 Δυστυχώς τέτοιες συμπεριφορές εξευτελίζουν την αξιοπρέπεια των τυφλών τροφίμων του ιδρύματος. Ο δίκαιος αγώνας των εργαζομένων σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να καταστεί τροχοπέδη στα βασικά διακιώματα στέγασης, σίτισης και εκπαίδευσης των τυφλών.