Παρακάτω θα βρείτε την επιστολή διαμαρτυρίας που εστάλει στις 24 Ιουλίου 2009 στους αρμόδιους φορείς ΑΣΕΠ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΣΤΑΘΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ σχετικά με τον πίνακα κατάταξης που αναρτήθηκε για την θέση Δ.Ε. Τηλεφωνητή που προκήρυξε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.


" Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την ανακοίνωση Νο 38/2009, προκήρυξε 1 θέση Δ.Ε. Τηλεφωνητή στον Σταθμό Ελέγχου και Τυποποίησης Δημητριακών Θεσσαλονίκης,.
 Μετά την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης, διαπιστώνεται ότι η 1η επιλαχούσα για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης δεν πληρεί τα κύρια προσόντα που αναφέρονται στην προκήρυξη, ήτοι : Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι Ε Κ ειδικότητας " ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ : ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ    ΠΕΛΑΤΩΝ " και Επικουρικά Προσόντα Α΄ Πτυχίο σχολών εκπαίδευσης Τυφλών Τηλεφωνητών (που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας).
 Αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο επηρεάζει το αδιάβλητο της προκήρυξης και για τον λόγο αυτόν απαιτούμε την επανεξέταση όλων των αιτήσεων και την ανάρτηση των αποτελεσμάτων με εμφανή τα κύρια ή επικουρικά προσόντα του κάθε υποψηφίου.
 Παρακαλούμε όπως επιληφθείτε άμεσα στο προκύψαν αυτό θέμα το οποίο θίγει τα εργασιακά διακαιώματα των τυφλών ανέργων τηλεφωνητών Δ.Ε. και γενικότερα των ατόμων με αναπηρία."