Η Ένωση Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο Λουδοβίκος Μπράιγ» καταγγέλλει την ρουσφετολογική μεθόδευση εξαίρεσης από την επιτροπή βαθμολόγησης των εξεταζομένων στην γραφή μπράιγ, των δύο τυφλών εκπαιδευτών της γραφής και της εκπροσώπου των φορέων τυφλών και καλεί  την πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής Τυφλών να αναλογιστούν τις ευθύνες τους απέναντι στην τυφλότητα την οποία έχουν αναλάβει να υπηρετήσουν και να μην συναινέσουν στην διεξαγωγή επαναληπτικών εξετάσεων, καθώς κάτι τέτοιο θα εξευτελίσει το κύρος του Ιδρύματος. Η αξιοπρέπεια και η υπευθυνότητα των τυφλών εργαζομένων στην διδασκαλία της γραφής μπράιγ και η προσήλωση τους στην ουσιαστική αναβάθμιση του επιπέδου της πιστοποίησης, απαιτούν σύνεση και σταθερότητα από τους διοικούντες του Ιδρύματος στις θεσμικές λειτουργίες.

Τελευταία Ενημέρωση (Δευτέρα, 22 Ιούνιος 2009 12:21)