Η Ε.Τ.Β.Ε. "Ο Λουδοβίκος Μπράϊγ" κατόπιν επαφών με τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) σχετικά με την μή πλήρωση των θέσεων τηλεφωνητών σε Δημόσιους Οργανισμούς και Υπηρεσίες της Βορείου Ελλάδος με αποφοίτους των Σχολών Τηλεφωνικής σε ποσοστό 80%, όπως αυτό προβλέπεται απο την σχετική νομοθεσία, προχώρησε σε καταγραφή των κενών θέσεων Τηλεφωνητών Δ.Ε. στην Βόρεια Ελλάδα απο την οποία προκύπτει οτι το ποσοστό των τυφλών τηλεφωνητών αντιστοιχεί μόλις στο 23% των υπαλλήλων Δ.Ε. Τηλεφωνητών, σημειώνοντας ότι αν προσμετρηθούν και οι κενές οργανικές θέσεις το παραπάνω ποσοστό μειώνεται τραγικά στο 13%. Η καταγραφή έχει ήδη διαβιβαστεί στα προαναφερόμενα Υπουργεία με τα οποία η Ε.Τ.Β.Ε. συνεχίζει τις επαφές και αναμένεται η εξέλιξη στο φλέγον αυτό θέμα.