Συνεχίζεται από τα ΚΕΠ η διάθεση των καρτών απεριορίστων διαδρομών του ΟΑΣΘ, οι οποίες παρέχουν επίσης έκπτωση 50% στα υπεραστικά λεωφορεία και στα δρομολόγια ΟΣΕ.Τα απαραίτητα διακιολογητικά για την ανανέωση είναι: Πιστοποιητικό αναπηρίαςΔελτίο ΤαυτότηταςΔελτίο απεριόριστων διαδρομών
Για έκδοση νέων δελτίων, χρειάζονται επιπλέον 3 φωτογραφίες.
Η διάθεση των καρτών θα ολοκληρωθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2019.