Παρακάτω θα βρείτε επιστολή της Ένωσης Τυφλών "Ο Λουδοβίκος Μπράϊγ" προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κύριο Αντώνιο Μανιτάκη, με θέμα την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και ανέργων Τυφλών.                                                                                                              

                                                                                                                   Θεσσαλονίκη 15/11/2012

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. 115/12

                       

                              Προς

ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΜΑΝΙΤΑΚΗ

 

Θέμα: Προάσπιση δικαιωμάτων εργαζομένων και ανέργων τυφλών

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Πλήθος νέων μέτρων έρχονται με τη σειρά τους να πλήξουν τα δικαιώματα των εργαζομένων όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο νέο Πολυνομοσχέδιο που πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή. Μέσα σε όλα αυτά δυστυχώς δεν είδαμε να λαμβάνεται καμία μέριμνα για την προάσπιση των εργαζομένων τυφλών, αντιθέτως καμία εξαίρεση δεν υπάρχει για αυτούς όσον αφορά σε περικοπές μισθών και επιδομάτων. Για την εν λόγω κατηγορία εργαζομένων, οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 150 άτομα, οφείλει το Υπουργείο να επανεξετάσει τα μέτρα τα οποία  πλήττουν ανεπανόρθωτα αυτούς και τις οικογένειές τους. Αντιλαμβάνεστε ότι για την κατηγορία αυτή των τυφλών εργαζομένων οι οποίοι βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία και δημιουργούν οικογένειες, η οποιαδήποτε μείωση σε συνάρτηση με τις αυξημένες ανάγκες λόγω της αναπηρίας τους, εκτός από πρόβλημα επιβίωσης που σαφώς δημιουργεί αποτελεί τροχοπέδη στην ένταξή τους ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας μας, γυρίζοντας μας δεκαετίες πίσω. Για τους παραπάνω λόγους επιβεβλημένη κρίνεται η επιστροφή των μισθών των τυφλών εργαζομένων στα επίπεδα του 2009.

 Επιπλέον άμεσα οφείλει το Υπουργείο να προχωρήσει στην τοποθέτηση των επιτυχόντων των τελευταίων προκηρύξεων του Νόμου 2643 (Μέριµνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις) και να καθιερωθούν σε ετήσια βάση νέες προκηρύξεις βάσει του ίδιου Νόμου, όπως προβλέπεται από τον ίδιο.

 Η Ελληνική Πολιτεία οφείλει έστω και την ύστατη ώρα να προστατέψει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα αξιοπρέπειας και διαβίωσης των πολιτών της.

 Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

 

Με τιμή,

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ